Lier Kommune har invitert Drammen Tekniske Forening til et møte om Fjordbyen-prosjektet, en fremtidsrettet og bærekraftig byutvikling på Lierstranda og Brakerøya. Fjordbyen vil bli et knutepunkt mellom Drammen og Oslo, med fokus på miljø, kunnskap og utvikling. Prosjektet tar sikte på å håndtere befolkningsveksten i Drammensområdet, løse transportutfordringer og redusere klimagassutslipp og energibruk.

Møtet vil omfatte informasjon om områdeplanen og kommunedelplanen for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt, samt ambisjonene for kunst og kultur i Fjordbyen. Lier kommune ønsker å tilrettelegge for 8000 boliger og 16.000 arbeidsplasser i området, inkludert et nytt sykehus og helsepark som allerede er under bygging. Planene skal legges ut på høring i mars, etter politisk behandling i Lier og Drammen formannskap.

Bli med oss for en spennende møte om fremtiden for Fjordbyen og hvordan den vil forme Drammen-området.

Vil du vite mer kan du besøke https://www.fjordbyenlierdrammen.no

Dato:
Torsdag 30. mars

Tid:
18:00 – 19:00

Sted:
Gamle Hegsbro, 3400 Lier
Møterom Glitra

Bildet er hentet fra: https://www.fjordbyenlierdrammen.no
Bildet er hentet fra: https://www.fjordbyenlierdrammen.no
Bildet er hentet fra: https://www.fjordbyenlierdrammen.no