Drammen Tekniske Forening inviterer medlemmer og andre interesserte til et spennende møte om BaneNors prosjekt: «Drammen-Kobbervikdalen».

Tormod Ugelstad, kommunikasjonsrådgiver i BaneNor, vil holde et informativt foredrag om prosjektet, tekniske utfordringer og løsninger knyttet til utbyggingen.

Vi er spesielt interessert i utfordringene rundt byggingen av løsmassetunnelen i Strømsåsen.

Vi serverer kaffe og mineralvann. Ta med en venn og møt opp.

Om du vil lese eller se mer om prosjektet før du kommer på møtet kan du ta en titt på websiden til BaneNor, der alt står beskrevet, eller på en av de mange informasjonsfilmene de har laget om prosjektet.

Møtet avholdes passende nok i Akademiet Drammen VGS sine lokaler på Sundland, som tidligere var staller og verksted for NSB sine tog.

Tid: 7. juni klokken 19:00 – 20:30

Sted: Akademiet Drammen.
Skogliveien 4. 3047 Drammen

Påmelding: Send mail til Vegard@tmst.no

Foredragsholder:
Tormod Ugelstad

Kommunikasjonsrådgiver i BaneNor

Om prosjektet

Drammen-Kobbervikdalen er en del av InterCity-satsningen og er en viktig del av jernbaneutbyggingen i Norge, som skal bidra til å forbedre transportinfrastrukturen og styrke jernbanen som et miljøvennlig alternativ. Prosjektet vil omfatte en ny dobbeltsporet jernbanestrekning på cirka 10 km, inkludert en tunnel under Strømsåsen og en ny stasjon i Kobbervikdalen.

Prosjektets hovedmål er å redusere reisetiden, øke kapasiteten og forbedre regulariteten på jernbanenettet. Dette vil bidra til å styrke kollektivtilbudet og gjøre jernbanen mer attraktiv for både passasjerer og gods. I tillegg skal prosjektet ta hensyn til miljøet og bidra til å redusere klimagassutslipp, støy og tap av verdifulle natur- og jordbruksområder.

For å ivareta miljøhensyn og overholde lovpålagte krav, følger prosjektet et omfattende miljøstyringssystem. Dette inkluderer blant annet miljørisikovurdering, miljøprogram, miljøoppfølgingsplan (MOP) og kontroll- og oppfølgingsrutiner. Prosjektet har også ambisiøse miljømål, som blant annet inkluderer å dokumentere klimapåvirkning gjennom miljøregnskap og oppnå klimagevinst ved å ta markedsandeler fra andre transportformer med høyere utslipp.

Vi i Drammen Tekniske Forening ser frem til å lære mer om dette spennende prosjektet og de tekniske utfordringene det innebærer. Tormod Ugelstads presentasjon vil forhåpentligvis gi oss en forståelse av løsningene som ble valgt i prosjektet, miljøaspekter og hvordan det skal bidra til en mer bærekraftig og effektiv jernbaneinfrastruktur.

Vi oppfordrer alle med interesse for jernbaneutbygging og miljøspørsmål til å delta på møtet og engasjere seg i diskusjonen. Ta gjerne med en venn.